ਪਰਿਵਰਤਕ ਧੁਰੇ


ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਜਿਓਫੁਮਾਡਾਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲਈ UTM ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.utm ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

- ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਾਲ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਇਸ ਐਕਸਲ ਟੈਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਡਿਗਰੀ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼-ਅੰਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »2 ″] ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲਭੂਗੋਲਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਨਵਰਟਰ

-ਅਟਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ

ਇਸ ਐਕਸਲ ਟੈਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ UTM ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਧੁਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »1 ″] ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ

ਦਸ਼ਮਲਵ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਐਕਸਲ ਟੈਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ-ਮਿੰਟ-ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੇਟ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੱਕ ਸੰਦਰਭ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »5 ″]

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਡਿਗਰੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਕੱਟ - ਮਿੰਟ - ਸਕਿੰਟ

ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਧੁਰੇ

ਇਸ ਐਕਸਲ ਟੈਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਅਲ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ-ਮਿੰਟ-ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਇੱਕ UTM ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਨਵਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੈਡ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਭੁਜ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »9 ″] ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਗੂਗਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਨਿਰਦੇਸ਼

utm google ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »8 ″] ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਗੂਗਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਧੁਰੇ

ਲੈਟਲੌਨ ਤੋਂ ਗੂਰੀ ਈਅਰਹਟ ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫਾਰਮੈਟ (ਲੰਬ / ਲੰਮੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਵਿਚ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »6 ″]

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਆਟੋ ਕੈਡ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਰੀ

ਆਟੋਕੈੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਭੁਜ ਆਟੋ ਕੈਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਕਸਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ.

ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »4 ″]

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.- ਭੂਗੋਲਕ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਡਿਗਰੀ (Lat, Long, Alt) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ UTM ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ X, Y ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਫਾਇਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਿਐਮ ਐਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਟੀ ਐੱਮ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਿਚ ਆਟੋਕ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ.- ਯੂਟੀਐਮ ਜਾਂ ਰੈਬੋਂਬਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ

ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਅਰਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸ, ਵਾਈ, ਜ਼ੈਡ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.-ਯੂਟੀਐਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ

ਇੱਕ ਬੇਅਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਮਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਯੂ ਟੀ ਐਮ ਧੁਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

[ਪੈਡ ਡਾਉਨਲੋਡ ਆਈਡੀ = »3 ″]

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ.UTM 1 ਜਾਲ: 50.000

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸ਼ੀਟ ਜਾਲ 1: UTM WGS50,000 ਵਿੱਚ 84.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.