ਜੇ ਆਈਪੈਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜਾਓ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ iPhone, iPod Touch ਅਤੇ iMac ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ:

1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.

ਆਈਫੋਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਚਾਰ ਸੰਦ ਹੈ, ਆਈਪੈਡ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੰਦ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਡਾਇਰੀ, ਪੈਂਸਿਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੈਮਰਾ, ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਗੇਮਬਾਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ.

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸਕ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਲਾਕ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਵੇ
 • ਜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
 • ਕਾਰ ਵਿਚ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ,, ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਜ ਟਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਪੰਛੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਸਭ ਉਪਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਲਾਸ ਲੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਆਮ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਜ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ, ਵਾਲਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ, ਜ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, .
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ. ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਦ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)
 • ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਕ ਆਈਪੈਡ ਮਿਨੀ ਇਕ ਨੋਟਬੁਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ, ਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਥੈਲੇ ਵਿਚ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈ.

2. ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ
 • GPS ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਰ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • ਆਈਪੈਡ ਖੋਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਮ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਕਿਰਿਆ ਬਣਾਓ. ਆਈਓਐਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਐਸਐਮਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ.
 • I ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋCloud.com, ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮੋਡ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ.
 • ਲਾਕ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
 • ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜੀਮੇਲ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਸਕਾਈਪ, ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ, ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੰਤਰ ਬਲੌਕ ਹੈ.
 • ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰੌਪਬਾਕਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ

3 ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਪਲ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਦਲ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪੈਂਟ ਵਿਚ, ਟਾਇਲਟ ਲਿਡ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈੱਨ-ਸ਼ੌਪ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ.
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਆਈਫੋਨ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੋ. ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨ GPS ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸਨ. ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਓਐਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ iCloud ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੋ. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ.
 • ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਿੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਦੁੱਖ ਨਾ ਝੱਲੋ, ਨਾ ਰੋਵੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਬਸ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ.
ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ.
ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ: 9,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 250 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਆਈਪੋਡ ਹੈ; ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਇਕ ਜਵਾਬ '' ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਪੈਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ "

 1. ਹਾਹਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.