ਚਰਮ ਗ੍ਰੀਸ ਕੋਰਸ ਖਣਿਜ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ

ਕਿਊ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਗਿਆਨ pedagogically ਲਾਭਦਾਇਕ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਜੋ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜਗਿਸ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਈਐਸ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ:

1 ਪੱਧਰ. ਮੈਂ 10 ਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ 2012 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਘੰਟੇ.

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਸੀਜੀਆਈਐਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋਗੇ.

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਵੱਸ਼ਕ ਅਮਲੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖਾਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਲੈਵਲ 1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 • 1 ਸੈਸ਼ਨ: ਜੀਆਈਐਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ. ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੀਆਈਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾਮਕਰਣ
 • 2 ਸੈਸ਼ਨ: ArcGIS ਵਾਤਾਵਰਨ: ਆਰਕੈਪ, ਆਰਕ ਕਾਸਲ ਅਤੇ ਅਰਕਟੂਲਬਾਕਸ.
 • ਸੈਸ਼ਨ 3: ਪੁਆਇੰਟ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.
 • 4 ਸੈਸ਼ਨ: ਸਕੈਨਡ ਮੈਪ ਦੇ ਜਾਇਰੇਫਰੰਸਿੰਗ.
 • 5 ਸੈਸ਼ਨ: ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ. ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਾਂ
 • 6 ਸੈਸ਼ਨ: ਬਹੁਭੁਜ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ. ਸਕਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈਥੌਲੋਜੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ.
 • 7 ਸੈਸ਼ਨ: ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੇਆਉਟ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ.
 • ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਨੁਭਵ.

2 ਪੱਧਰ. ਮੈਂ 12 ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2012 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70 ਘੰਟੇ.

ਭੂ, ਿਜਓਕੈਿਮਸਟ, ਿਜਓਿਫਿਜਿਸਸਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, cartographers, geographers, ਸਰਵੇਅਰ, geomensores, ਸਹਾਇਕ ਭੂ-ਜ ਭੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ: ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਧਾਰਨ ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਹਟ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਸੀਜੀਆਈਐਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਲੈਵਲ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਲੈਵਲ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

 • 1 ਸੈਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਲਿਥਿਓਲਾ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਗਰਿੱਡ ਭੂ-ਭੌਤਿਕੀ ਦੇ
 • 2 ਸੈਸ਼ਨ: ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.
 • ਸੈਸ਼ਨ 3: ਰਾਸਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜੀਓਰੇਫਰੰਸਿੰਗ.
 • 4 ਸੈਸ਼ਨ: ਸਤਹ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਭੂ-ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ.
 • 5 ਸੈਸ਼ਨ: ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ. ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੇਬਲਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • 6 ਸੈਸ਼ਨ: ਲਿਥਿਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਿਓੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੰਕੇਤ.
 • 7 ਸੈਸ਼ਨ: ਜੀਓਰੋਸੋਰਸਿੰਗ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜੀਓਡੀਬੇਸ.
 • 8 ਸੈਸ਼ਨ: ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ (ਡੀ ਈ ਐੱਮ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੀਓਰੋਸਸੇਸਿੰਗ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3D ਐਨਾਲਿਸਟ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
 • 9 ਸੈਸ਼ਨ: 3D ਵਿਜ਼ੁਅਲਤਾ, ਅਰਕਸਸੇਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਵੈਕਟਰ ਪਰਿਵਰਤਨ 2D ਤੋਂ 3D ਤੱਕ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 3D ਐਨਾਲਿਸਟ).
 • ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਨੁਭਵ.

ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ: ਮਾਰਟਾ ਬੇਨੀਟੋ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਨਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: http://www.arbolesquehacenbosque.com/curso_sig.htm

ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ info@arbolesquehacenbosque.com ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਨ.

http://www.arbolesquehacenbosque.com/biblioteca.htm

XNGX ਦੇ ਜਵਾਬ "ਆਰਖਗਿਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ"

 1. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 2. ਗੁਡ ਟਾਈਮ !, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ: Mine ਆਰਕਜੀਆਈਐਸ ਕੋਰਸ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੈਂਸ to ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ again ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

 3. ਗੁਡ ਟਾਈਮ !, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ: Mine ਆਰਕਜੀਆਈਐਸ ਕੋਰਸ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੈਂਸ to ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ again ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

 4. ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.