ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਖੋਜੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ: ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਸ਼ਨ

ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਐਕਸਲ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸੀਏਡੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ.

ਸਮੱਸਿਆ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ 800 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਠ ਹੈ.

ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ C ਸਟਰੀਟ, ਇੱਕ ਐਲ Lagoon, ਆਦਿ R, ਜੋ ਕਿ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 92345 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮੀਟਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੋ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ X ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ 92,000 ਦੇ ਟੈਕਸਟ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਿਰ 93,000 ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹਨ. blah, blah, blah

ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤੋ

ਮਾਈਕਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ V8i ਦੇ ਵਰਜਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਬ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਾਦਨ> ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪੈਨਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਬਲਾਕ (ਕੋਸ਼), ਵਾੜ ਦੀ ਭਾਲ

"ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਕਰਨ ਵਰਤੋਂ" ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਬ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ 92 ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੀਟਰੋਸਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲੋ

ਲੱਭੋ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁਣੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਮੈਂ "ਸਾਰੇ ਬਦਲੋ" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ 93,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ 93 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ... ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ.

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਕਰਨ

ਹੋਰ ਖੋਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ.

  • ^ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ^ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ 292010 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਫਿਰ, ਸਤਰ = 92 ਹੋਵੇਗੀ ..., ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ ਜੋ 92 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
  • ਅੰਤ ਲਈ $ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ xxxx ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ 10 $ ਲਿਖੋ
  • ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਟਰੀਸਕ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, + 1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ.
  • ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ASCII ਅੰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਵਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: dy, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: a
  • ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੈਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ,.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.