ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਓਰੇਫਰੰਸ

ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ 7 ਦੇ 2012 ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Cadastre1

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਡੋਏ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਓਰੇਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ. ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਨਕਰਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ.

ਘਟਨਾ ਸਾਓ ਪੌਲੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ Hotel Bourbon ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ Ibirapuera ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 7 ਨਵੰਬਰ 9 'ਤੇ: 00 ਘੰਟੇ: ਤੱਕ ਦਾ 17 00 ਘੰਟੇ. ਦਿਲਚਸਪੀ ਧਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾ ਵੈਬਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ.
ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ-ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸਫ਼ਾ.

ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ! ਸੀਮਤ ਸਥਾਨ!

ਏਜੰਡਾ

7 ਤੋਂ: 30hrs ਤੋਂ 9: 00hrs: ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
9 ਤੋਂ: 00hrs ਤੋਂ 9: 40hrs: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ
9 ਤੋਂ: 40hrs ਤੋਂ 10: 40hrs: ਇਨਕਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਣ, ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੇਸਿੈਂਡਾ
10 ਤੋਂ: 40hrs ਤੋਂ 11: 00hrs: ਕੌਫੀ ਬਰੇਕ
11 ਤੋਂ: 00hrs ਤੋਂ 12: 00hrs: ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ
12 ਤੋਂ: 00hrs ਤੋਂ 14: 00hrs: ਅੰਤਰਾਲ
14 ਤੋਂ: 00hrs ਤੋਂ 14: 40hrs ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਲੇ
14 ਤੋਂ: 40hrs ਤੋਂ 15: 40hrs: ਤਕਨੀਕੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ
15 ਤੋਂ: 40hrs ਤੋਂ 16: 00hrs: ਕੌਫੀ ਬਰੇਕ
16 ਤੋਂ: 00hrs ਤੋਂ 17: 00hrs: ਪੇਂਡੂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ: http://mundogeo.com/seminarios/gir/inscricao.html

ਸੇਵਾ

ਸੈਮੀਨਾਰ: ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਓਰੇਫ੍ਰੇੰਸਿੰਗ (ਆਨ-ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ)
ਮਿਤੀ: ਨਵੰਬਰ 7 ਤੋਂ 9: 00hrs ਤੋਂ 17: 00hrs
ਸਥਾਨ: ਹੋਟਲ ਬੋਰਬੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਬੀਰਾਪੁਏਰਾ - ਏਵੀ ਇਰਪੁਏਰਾ, ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ ਮੋਇਮਾ - ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ.
ਸੰਪਰਕ: seminar@mundogeo.com / (41) 3338 7789 / (11) 40638848

ਇੱਕ "ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਓਰੇਫਰੈਂਸਿੰਗ" ਦਾ ਜਵਾਬ

  1. ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ georeferenciaci'on ਵਰਤਿਆ, OfinanRegsitral ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਰੂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ Titling ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, propieddaes ਵੀ quellas ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਨੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਾ ਰੋਗਾਣੂ-, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ catastrados ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ Cadastral ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ UTM ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਟੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜ ਸਾਥੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ PSAD 56 ਵਿਚ ਧੁਰੇ ਹਾਲੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.