ਟਵੀਨਜੀਓ ਦੇ 5 ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ ਗੇਰਸਨ ਬੈਲਟਰਨ

ਇੱਕ ਭੂਗੋਲ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੀਰਸਨ ਬੈਲਟਰਨ ਨੇ ਭੂ-ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਓਫੁਮਡਾਸ ਅਤੇ ਟਵਿੰਜੀਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੌਰਾ ਗਾਰਸੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ - ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ - ਅਸੀਂ "ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ" ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ. ਗੇਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ."

ਉਸਦੇ ਲਈ, "ਇੱਕ ਭੂਗੋਲ ਲੇਖਕ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ. ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ.

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਉਦਯੋਗ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱractਣਾ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਲ ਕੱ getਣਾ ਹੈ. ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

GIS + BIM ਬਾਰੇ

ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ. ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਿਮ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੀਆਈਐਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਗੇਰਸਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,' 'ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੀਆਈਐਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ. ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਮ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦਾ ਜੀਆਈਐਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ. ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਕਜਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋਕੈਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ.

ਇਸ ਲਈ, ਜੀਆਈਐਸ + ਬੀਆਈਐਮ ਏਕੀਕਰਣ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, - ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ- “ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਦਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ (ਤੇ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ)। ਇਹ ਗੂਗਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿ View ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂਗਲ with 360 with ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਵੇਅ ਤੋਂ ਡਬਲਿ-- ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ ਫਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜੁੜਵਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ.

ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਆਈਐਸ ਉਪਕਰਣ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਲਟਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜੀਆਈਐਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ "ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿISਜੀਆਈਐਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵੀਐਸਆਈਜੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐਸ ਪਾਰਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜੀਓਡਬਲਯੂਈ ਜਾਂ ਈਮੈਪਿਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜੋ ਭੂ-ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੀਫਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਜੀਆਈਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜੀਆਈਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੱਲ ਦੇਵੇਗਾ.

ਜੀਆਈਐਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟਰਨ ਨੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ "ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ." ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿusionਜ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ "ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੁਫਤ ਜੀਆਈਐਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਨਿਓਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੌਂਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱositionਣ 'ਤੇ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਚਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਕੈਪਚਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ? ? ਗੇਰਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ "ਖਤਮ" ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰਾਮ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਕ ਜਲਵਾਯੂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ? "ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਗਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ. ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ: ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ. ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੱਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ".

ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਓਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੈਟਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹੀ. ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਲੇ ਐਂਡ ਗੋ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀ ਹੈ?

ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਜਾਓ ਤਜਰਬਾ, “ਪਲੇ ਐਂਡ ਗੋ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਦਿ) ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ. ਪਲੇਅ ਐਂਡ ਗੋ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੇਰਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. “ਭੂਗੋਲ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਹੜ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ. ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ philosop ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਭੂਗੋਲ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ".

ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.

ਇੰਟਰਵਿ. ਤੋਂ ਹੋਰ

ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿ interview ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਵਿੰਜੀਓ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ 5 ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ. ਟਵਿੰਜਿਓ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀਓਇਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਐਡੀਟਰ@ਜੀਓਫੂਮਡਾਸ.ਕਾੱਮ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ_ਜੀਓਗੇਨਜੀਰੀਆ ਡਾਟ ਕਾਮ' ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.