ਲਗਭਗ 50 ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀ

GeoInformatics ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 49 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ.

ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲੀਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਫਲੈਕਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਨਿਕੋਨ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰੰਬਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜੋ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਟੋਪਕਾਨ ਅਤੇ ਸੋਕਕੀਆ (ਟੋਕਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ. ਐਫਓਆਈਐਫ ਅਤੇ ਪੀੱਨਟੈਕਸ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ.

ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ: ਸੀਐਸਟੀ / ਬਿਰਜਰ, ਦੱਖਣ ਹੁਣ ਕੋਲਾਈਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ.

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ.

ਨਿਰਮਾਤਾ

ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

FOIFਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • OTS 810 Win CE TS (2009)
 • OTS 680 ਅਲਟਰਾ (2011)
 • OTS 680 ਪਾਵਰ (2008)
 • OTS 650 ਬੇਸਿਕ (2010)
ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀਜੀਓ-ਐਲਨ
 • GTS 310 (2012)
 • GTS 335r (2012)
 • GTS 345r (2012)
ਜਿਓਮੈਕਸਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • ਜ਼ਿਪ 10 (2012)
 • OTS 650 ਬੇਸਿਕ (2010)
 • ਜ਼ੂਮ 80 (2012)
ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀਰੁਖ
 • H92 (2012)
 • HTS 582AGX (2007)
ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀਕੋਲਡਾ
 • KTS 440L (2006)
 • KTS 440R (2008)
 • KTS 440RC / LRC (2010)
 • KTS 470RC / LRC (2011)
ਲੀਕਾਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • Flexline TS06 ਪਲੱਸ (2012)
 • Flexline TS09 ਪਲੱਸ (2012)
 • ਵੀਵ TS11l (2010)
 • ਵੀਵ TS15l (2010)
 • TS30 (2009)
ਨਿਕੋਨਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • ਨਿਵੋ ਸੀ (2009)
 • ਨਿਵੋ ਐਮ (2009)
ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀPENTAX
 • R-400VN (2009)
 • R-400N (2009)
 • R-400VDN (2009)
 • W-800 (2007)
 • R-200 (2011)
RUIDE ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • RTS- 822R5 (2012)
 • RTS- 862R5 (2012)
ਸੈਨਡਿੰਗ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • STS-752RC (2012)
 • STS-772R (2011)
ਸੁਕਕੀਆ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • ਸੀਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ (2012)
 • ਐਫਐਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ (2012)
 • NET AX ਸੀਰੀਜ਼ (2011)
 • SX ਲੜੀ (2012)
SPECTRA ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • ਫੋਕਸ 6 (2009)
 • ਫੋਕਸ 8 (2009)
 • ਫੋਕਸ 30 (2009)
ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀTOPCON
 • ES ਸੀਰੀਜ਼ (2012)
 • IS-3 ਸੀਰੀਜ਼ (2011)
 • MS-AX ਸੀਰੀਜ਼ (2011)
 • OS ਸੀਰੀਜ਼ (2012)
 • PS ਸੀਰੀਜ਼ (2012)
ਟਰੰਬਲ ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ
 • M3 (2010)
 • S3 (2010)
 • S6 (2011)
 • S8 (2011)
 • VX (2010)

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ.

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖੋ

2 ਜਵਾਬ "ਲਗਭਗ 50 ਕੁੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ" ਨੂੰ

 1. ਹੈਲੋ ਜੁਲਾਈ
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਓ ਅਲੇਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ.
  ਜੀਓਫੂਮਾਡਾ_ਸੀਟੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਪ! ਕੂਪਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ.

  Saludos.

 2. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਤਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਓ ਐਲਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ, ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜੀਪੀਐਸ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ averageਸਤ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.