ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਦੌੜ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਟੀਚੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ consolidates ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰੀਅਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ. ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ: ਸਿਹਤ (aqueducts, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੌਦੇ, ਸੀਵਰੇਜ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਦਿ), ਸੜਕ (ਸੜਕ, ਸੜਕ, ਪੁਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਆਦਿ), ਹਾਈਡਰੋ (ਡੈਮ, ਭੰਡਾਰ, ਚਸ਼ਮੇ, ਕਨਾਲ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ (urbanisms, ਘਰ, ਇਮਾਰਤ, ਕੰਧ, ਟਨਲ, ਆਦਿ).

ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਅਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁਨਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ.

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯਤਨ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ.

ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਕ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਲਓ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (PMI), ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਅੰਗ 150 ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ PMI ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.pmi.org. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: www.master-mestrias.com. ਜਿੱਥੇ ਕਿ 44 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਸ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.).

ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ:

 • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
 • ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
 • ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਸਕੋਪ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ.
 • ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ.
 • ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ.
 • ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਊਰਜਾ, ਸੰਚਾਰ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼: ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਹੈ: ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ: ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਵਰਾ ਆਦਿ.
 • ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ (ਮਨੁੱਖੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੋਵੇਂ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ; ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ.
 • ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦਾਖਲੇ ਤੱਕ ਹੈ.
 • ਜੋਖਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨੂੰ.

ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.