ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਵੇਲੂਜ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿੰਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਤੇ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 8 31 ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮਾਰਚ 2016 ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, georeferenced ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਸੰਦ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

"ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 5 ਡੇਟਾ!" ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5 ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ GIS ਵੈਬ ਮੈਪ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ.
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਮਾਟੋਰੀ ਪਿਯਮੈਟੋ ਅਤੇ ਡਿਏਗੋ ਅਰਬਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਲਸ ਸੂਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਟਿਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ

ਲੈਂਡ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ.

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਇਰੇਫ਼ਰਡ, ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ.

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਵੱਡੇ, ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਾਲ ਦੇ ਫਰੇਫਵਰਕ (ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ) ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਾਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ GIS ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ 31 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਹਿਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ.

"ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 5 ਡੇਟਾ"! ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ. ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਡੇਟਾ (ਮੈਪ ਤੇ ਅੰਕ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੈਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਵੇਗਾ.

ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਣੂਆਂ, ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ y ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 • ਸਥਾਨ: ਪਤਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜਨ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • ਵਰਤਮਾਨ ਫਲੋਰ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 1- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ, 2- ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ 3- ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
 • ਲੂਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇਠ ਚੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: 1- m1.000 2, 2 ਅਤੇ m1.000 ਵਿਚਕਾਰ 5.000 2-, 3- 5.000 ਅਤੇ 10.000 2- m4 ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ 10.000 m2 ਵੱਧ.
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੇਠ ਚੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: 1- ਵਿਕਰੀ, 2- ਜਾਇਜਾ / ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 3- ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ offeror, ਜ 4- 5- ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਤਾ informant ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ.

introd-41

ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵਿੰਡੋ ਜੀਆਈਐਸ ਕਲਾਉਡ ਵਿਚ ਵੈੱਲਜ਼ ਮੈਪ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

"ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਮਿੱਲ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ" ਦੇ 3 ਜਵਾਬ

 1. ਪਿਆਰੇ ਐਂਟੋਨੀਓ

  ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

  ਇਹ ਕਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੂਈਨੋਸ ਏਅਰੀਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

  ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: http://valorsueloamericalatina.org/como-participar/
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ! ਈ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ: valoresinmobiliariosal@gmail.com

  ਪਿਆਰ ਨਾਲ

  ਅਰਕ. ਸੇਰਜੀਓ ਸੋਸਾ ਕੁਇਲੈਲੀਓ

 2. ਪਹਿਲੀ, ਬੂਨੋਸ ਏਅਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.