ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ "ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 3D ਸਪੇਸੀਅਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

"ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਪਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" ਲਿਖੋ, ਲਗਭਗ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਮੁਠੂਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 3D ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ.

ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਭੰਡਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੂਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਦਾਖਲ"ਨਵੀਨਤਾ" ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ "ਕੁਝ" ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ?

ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ

ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਵੀਨਤਾ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ: ਮਾਰਕੀਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ".

ਦਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ The Tres ਭਾਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ "ਕੁਝ" ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ. ਕਿਉਂਕਿ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, La ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ. "

ਵਧੀਆ ਬਿੰਦੂ ਬਗੈਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੁਝ" 3D ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ "ਮਾਹੌਲ" ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ (ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ) ਦੋਨਾਂ ArcGis ਪ੍ਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Qgis2threejs 3D ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਨਤੀਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ, ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ; ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ).

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3D Spatial

ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ "3D ਸਪੇਸੀਅਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ "ਡੁੱਬ" ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Grand ਚੋਰੀ ਆਟੋ. ਆਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ.

ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਅਸਲੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੋਟ. ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ, "ਨਵੀਨਤਾ" ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ!

ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ, ਮੈਟਵੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲ੍ਹਣੇ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸਾਨੂੰ Annex ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਏ ਜੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਫੋਕਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਮਰਸਿਵ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਆਲਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਵੇਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੀ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

La ਵਧੀਕ ਅਸਲੀਅਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰੁਚੁਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮਿਸ਼ਰਤ" ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ "ਸਹੀ" ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇਗੀ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵਰਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਓਲੋਕੇਸ਼ਨ. ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ "ਡੁੱਬ" ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ, ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਮੈਟਵੇਵਰ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਸਾਰ (ਅਸਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ.

ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਟਰਿਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ, ਹੈ ਇਹ ਜੀਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰੀ ਦੇ ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਮੇੰਟੇਲ. ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲ ਗੇਮਸ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਭੂਯੋਲਿਕਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਤੇ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈੰਟਲ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਮੈਪਬੌਕਸ (ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ), ​​ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ "ਪਰੀ-ਫੈਬਰੀਰੇਟਿਡ" ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਕੁਮਾਰ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਨਵਿਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿੱਥੇ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ precariousness ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜ ਇੱਕ newscast ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿਚ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਖਿਲੰਦੜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, "ਹੁੱਕ" ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਤੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਪਰਬ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰਤਾ.

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ "ਪਰਸਪਰ ਡੌਕੂਮੈਂਟ"ਜਾਂ"ਡਾਕੂ-ਖੇਡਾਂ"(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ," ਵੱਡੇ ਭਰਾ "ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਸਰੋਪਾ ਇੱਕ "ਖਾਸ ਖਿਚੋ" ਜ blackheads ਜਾਣਿਆ ਹਾਦਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ multifeed (ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਜੋੜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿੰਟ ਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਜ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ.ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਸਵੈ-ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ "ਇਮਯੂਲੇਟ" ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ) ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ "ਅਨੁਮਾਨ" ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਹੋਣ

ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ

ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਇਮਾਰਤ ਗੇਮਜ਼ ਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ. "

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਪਰ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਾੜ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: "ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ"ਅਤੇ"ਉਪਯੋਗਤਾ". ਸੌਖਾ ਕਿਉਂਕਿ 3D ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ 'ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ». ਤਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ."

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3D ਸਪੇਸੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਈਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਅਰਥਾਤ, ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈਰੀ ਪੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ

ਮੈਂ ਗੀਓਫੁਮਾਡਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਰੱਖੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.