ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੇਨ ਐਲਰੇਡ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗਣਿਤਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ.

ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਗ ਮਾਰਕੇ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਮੀਲਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਲੰਮਾ ਮਾਰਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਥਾਨ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ' ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ.

ਭੂਗੋਲ

«ਕੰਮ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੈਮੂਅਲ ਡੀ ਚੈਂਪਲੇਨ ਜਾਂ ਜੈਕ ਕਾਰਟੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੋਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਆਧੁਨਿਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, All ਆਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਮੇਰਿਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ.

"ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਕੋਰਸ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਾਟਰਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਓਟਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਟਰੇਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮਾਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਇਹ ਤੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਐਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਲ ਅਲਬਰਟ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਲੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਰੇਡ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਿੱਤੇ

ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ. Allred ਉਸ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਅਜਿਹੇ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਸਨ-Dixon ਲਾਈਨ ਜ Stelae ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਨੀਲ ਨਦੀ 'ਤੇ ਏਜ਼੍ਵਨ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਐਲਰੈੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹਨ," ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਬਲੀਅਨ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਐਲਡੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ XTAGX ਏਸੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਾਸਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਾਬਲਲੋਨੀਅਨ ਪੱਥਰ, ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ?

"ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸਮਾਰਕ ਹੁਕਮ

ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਦੇ ਮੀਲਪੱਥਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਰੇਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ.

ਮੇਸਨ-ਡਿਕਸਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1700 ਦੀ ਤਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 40 ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ, ਮੇਸਨ-ਡਿਕਸਨ ਟੌਪਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਫਿਲਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਭੂਗੋਲ ਇਤਿਹਾਸ

ਐਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 49 ਸਮਾਂਤਰ". "ਕੈਨੇਡੀਅਨ - ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ 49 ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ."

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, 1861 ਵਿੱਚ, ਪੁਜਾਰੀ ਅਲਬਰਟ ਲੇਕੋਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ. ਹਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਟੀ ਪਾਈ

1869 ਵਿੱਚ, ਮੇਜਰ Webb ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ Red ਨਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਭੁਜ ਖੇਤਰ ਮਾਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤ. ਲੂਯਿਸ ਰਿਆਲ ਮੇਜਰ Webb ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ.

ਇਲੇਡ ਨੇ ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੇਵਿਸ ਲਾਵੋਈ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

"ਜਦੋਂ ਰਿਲੇ ਨੇ ਟਾਪਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ," ਐਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਟੌਪਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੀ. ਵੈਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਰਾਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ. ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ.

ਐਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ"

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ. 1877 ਤੇ, ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਮ ਡੀਨੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਰਵੇਖਣ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ.

"Mestizo ਵੱਸਣ ਸਰਵੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ," ਜੀਨ Leebody, ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਜੋ ਸੰਤ ਐਲਬਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ.

"ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਸਟਿਸਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ. ਸਟੈਚ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਸਟਿਜ਼ੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪਾਰਸਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਬੈਟੇਟਸ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਲੇਡਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. "

ਮੈਸਟਿਜ਼ੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਭੂਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ.

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ. ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਵਿਚ ਬੈਟੋਚੇ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, "ਐਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਗੋਲ

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਮੈਸਟਿਜ਼ੋ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੌਪਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ

ਸਥਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਨ, ਬਲੈਕ ਰੁਬੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ.

ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੋਰਟ ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ. ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਤਾ ਲੈਡੁਕ ਅਤੇ ਡੇਨੀਅਲ ਮੈਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਟਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ.

«ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ; ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿਚਲੇ ਵਰਗ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ”ਲੀਬੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕੰਮ

ਟੋਰਗੇਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਝੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

A ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬੇਲਚਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਾਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚੇ ਉੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, "ਆਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਅਲੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ R-4 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਮਹਾਨ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸਪ੍ਰੱਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ.

"ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮਾਰਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਵੇਅਰ ਟੇਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਲੇਟਡ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੱਭੀ. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਨਿਪੁੰਨ ਪਾਇਆ.

«ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰ roadsideੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 12 ਇੰਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਵਰਗ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਬਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ. ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਧੂ ਮਾਰਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਥਾਮਸਨ ਵਰਗੇ, ਅਣਜਾਣੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ.

«ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਥੌਮਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ. ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ”ਆਲਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ.

"ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ," ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

Trig ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ. ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ».

ਸਰੋਤ: ਸਟਾਲਬਰਗ ਗੇਜੈਟ

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਜਵਾਬ ", ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ"

  1. ਦਿਲਚਸਪ !!!!!!!! ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ!

  2. ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਵੀਰ ਬਿਰਲਾ ਡੀ ਲਾ ਕਰੁਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

    ਕੀਮਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ satisfactions ਖੇਤਰ, ਇਸ ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ Stories ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰਾ professionalized ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ.

  3. ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਟੌਪੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

  4. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.