ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ.

ਭੂ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ, GIS, GPS ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਵੇਦੀ (ਰੁਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਓਫੇਨਸਿੰਗ) ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, "ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਵਧਦੀ ਫੈਲਣਯੋਗ"

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ; ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ "ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ" ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰੂਸ ਅਕੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਤਿੰਨ (ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ) ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ:

ਈਵੇਲੂਸ਼ਨ. ਵੈਬਜੀਆਈਐਸ (ਜੀਆਈਆਈਐਸ ਜੋ ਵੈਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਸਿਸਟਮ (ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ) ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ "ਸੇਵਾ" ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ WebGIS ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਵੈਬਜੀਆਈਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ, ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸਹੂਲਤ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਵਰਤਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ. ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ WebGIS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਈਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ( "Techies" ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ (ਡਾਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਿੱਟ?

ਅਕੂਲਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਖ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ.

narrows "ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ" ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ .

ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ

ਪਰ, ਅਕੂਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ DBMS ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਓਰੇਕਲ, SQL ਸਰਵਰ, DB2 ਤੌਰ DBMS, ਅਤੇ PostgreSQL ਸਟੋਰ ਮੂਲ ਵੱਖਰੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਆਈਟੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ DOT ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ

"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਚ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੁੱਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ" ਲੇਖਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ "ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ" DOT ਇਸ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲ Shift ".

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੈਸਕਟੌਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ "ਡੈਸਕਟੌਪ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ" ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਵੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, "ਹੈਵੀਵੇਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫੰਕਸ਼ਨ" ਲਈ ਡੈਸਕਟੌਪ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ.

ਤੀਜਾ ਦਲੀਲ

ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਕਲਾਉਡ ਵਿਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ "ਵਪਾਰਕ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਆਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਸਿੱਟਾ

ਅਕੂਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਓਟੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭੂਸਥਾਪਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ; ਤਬਦੀਲੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ "ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ" ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ".

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ?

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.