6.1 ਪੋਲਲੀਨਾਂ

ਪੋਲਿਾਈਨਸ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾ-ਖੰਡ, ਅਰਕਸ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਕਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜ ਚਾਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਜਦਕਿ, ਪੌਲੀਲਾਈਨਸ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ . ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲੀਨੇਇੰਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਪਿਛਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਣਬਿੰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜ (ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਚਰਚਾ) ਸਲਾਇਡ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦ ਖਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਲੀਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਕਸ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲੀਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ, AutoCAD ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ ਚਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚੋਣ ਇੱਕ,, ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਉਲੀਕ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ. ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਮ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਲੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.